งานที่หลากหลายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ผ่านทาง TH.Job-Central.com. ถ้าคุณเป็นผู้ที่กำลังค้นหาสิ่งที่น่าตื่นเต้นและความก้าวหน้าสำหรับชีวิตการทำงาน หรือถ้าคุณเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาก้าวแรกสู่การทำงาน ที่มีประสบการณ์ดีๆรอคุณอยู่ เราคิดว่าเว็บไซต์ของเราสามารถตอบโจทย์ของคุณได้ ลงทะเบียนกับเราที่นี่

ปิด นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

xIWin ได้ให้การบริการด้านการด้านการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ลูกค้าของทางบริษัทจะได้รับข้อมูลด้านการตลาดจากกลุ่มผู้บริโภคที่ยินดีเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตลาดเท่านั้น
xIWin จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนประชากร และ ความต้องการพื้นฐานของชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ผู้ที่เข้ามาร่วมลุ้นสนุกเล่นเกมส์ชิงของรางวัล และ ผู้ที่เข้ามาร่วมตอบคำถามในตัวสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคมีความสนใจโดยเฉพาะ และถ้าผู้บริโภคมีคำถามเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการต่างๆ หรือ ให้ความสนใจในตัวสินค้านั้นๆ ทางเราก็จะส่งต่อข้อมูลของทางผู้บริโภคให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลตัวสินค้าและบริการนั้นๆ ทั้งนี้ รวมไปถึงข้อมูลการติดต่อต่างๆที่ผู้บริโภคได้ยินยอมมอบไว้ให้กับทางเวบไซต์
TH.Job-Central.com ได้ตรวจสอบ และ ปฎิบัติตาม ตามกฎหมายของประเทศไทย ที่ว่าด้วย กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ กฎหมายที่ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางเราก็ได้ตระหนักถึงการป้องกันข้อมูลของผู้บริโภคทุกท่าน โดย TH.Job-Central.com จะเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเวบไซต์ และ ต้องเป็นผู้ที่ยินยอมให้ข้อมูลเท่านั้น โดยข้อมูลทั้งหมด ก็จะมาจากการทำแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นที่ทางผู้บริโภคได้ให้ไว้ เช่น ความชอบ การใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการพื้นฐานของการใช้ชีวิตประจำวัน การบริการที่สนใจ และ ความสนใจที่จะรับข้อมูลข่าวสารกับทางแบร์นสินค้าที่ต้องการ
TH.Job-Central.com อาจจะใช้ คุ้กกี้และการเก็บข้อมูลอื่นๆโดยทั้งนี้การเก็บข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากทางเว็บไซต์ ข้อมูลทุกอย่างจะเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของลูกค้าแต่ละบุคคลจากการทำแบบสอบถาม ที่จะเก็บประวัติการใช้งานและความสนใจในขณะที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือข่ายของเรา อย่างเช่น วันเวลาการใช้งาน และ โฆษณาต่างๆที่ลูกค้าได้ให้ความสนใจ และ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เนต รวมถึงเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้ และ หากลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ลูกค้าก็สามารถทำการปฎิเสธการเข้าถึงข้อมูลได้
TH.Job-Central.com ใช้การเก็บข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึง:
 • ส่งข้อมูล เสนอโปรโมชั่นของสินค้าที่คุณสนใจ การบริการ โดยอาจจะส่งทาง อีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความ หรือ การแจ้งเตือนที่หน้าเบราว์เซอร์
 • เพื่อให้แบรนด์สินค้าสามารถทำการสื่อสารโดยตรงเกี่ยวกับตัวสินค้าที่คุณต้องการ โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการอนุญาติให้เข้าถึงข้อมูล
 • เพื่อจัดการฐานข้อมูลส่วนตัว การพัฒนาข้อมูลทางการค้า และ เก็บประวัติการใช้งาน
 • เพื่อให้ข้อมูลแก่บริษัทที่สามในการสามารถติดต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในตัวสินค้าและบริการสามารถติดต่อกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพ โดยทางบริษัทที่สามจะใช้การค้นหาจากฐานข้อมูลเพื่อจับคู่กับความสนใจของกลุ่มลูกค้าและการตลาด
 • เพื่อการวิเคราะห์และรายงานทางการตลาด
 • เพื่อการพัฒนาการบริการ เว็บไซต์ และ การเสนอข้อมูล สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการกับทางเวบไซต์
คุณอาจจะได้รับการแจ้งเตือนต่างๆจาก TH.Job-Central.com เมื่อสินค้าและบริการนั้นๆตรงกับความต้องการตามฐานข้อมูลที่คุณได้ใส่รายละเอียดเอาไว้ แต่ถ้าหากคุณต้องการยกเลิกข่าวสารจากทาง TH.Job-Central.com คุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ [email protected] หรือ ถ้าต้องการยกเลิกการรับข่าวสารจากบริษัทที่สามนั้นก็สามารถทำได้โดยติดต่อทางบริษัทที่สามได้โดยตรงทุกกรณี
เราจะยึดหลักความถูกต้องและเคารพต่อสิทธิของกลุ่มลูกค้า และ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่สุด คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของท่านได้โดยตรง และ ถ้าหากผิดพลาดหรือบกพร่องประการใดก็สามารถทำการแก้ไขหรือลบได้ทันที และทางเราก็จะแจ้งต่อไปยังกลุ่มบริษัทที่สามเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลนั้นๆ กรุณาแจ้งมาทาง [email protected] ทางเราจะทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่างๆภายใน 14 วันทำการ โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ถ้าเราไม่ต้องการข้อมูลนั้นๆ แล้ว หรือ ถ้ามีข้อกฎหมายกำหนด เราก็จะทำการทำลายข้อมูลทุกอย่าง
เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแกบุคคลอื่น หากการเปิดเผยนั้นได้กระทำ หรือ บังคับโดยกระบวนการทางกฎหมาย
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับกลุ่มลูกค้าของเราบางกลุ่มเพื่อสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในส่วนที่คุณได้ให้รายละเอียดกับเราไว้ แต่ทั้งนี้ ข้อมูลทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึง โดยเราจะคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและการอนุญาตจากคุณ
เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้จากการที่คุณได้เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ และ ได้กรอกแบบสอบถามและยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราเท่านั้น โดยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่บริษัทสำนักงานใหญ่ของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์ และ กลุ่มสหภาพยุโรป และ กลุ่มบริษัทย่อยในเครือข่ายของเรา ระบบของเรานั้นเป็นระบบปฎิบัติการที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความลับ และ เพื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงของประเทศไทย ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูลเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการส่งหรือเนื่องจากการเข้าถึงของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้กับทางเราบางส่วนอาจจะถูกเก็บไว้ที่ประเทศไทย ซึ่งเราจะทำการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึง ซึ่งคุณได้ตกลงที่จะเปิดเผยฐานข้อมูลดังกล่าวนั้น
TH.Job-Central.com สร้างสรรค์งานเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างที่คุณได้ไว้วางใจและมอบให้เราเก็บไว้นั้นจะถูกเก็บรักษาโดยปลอดภัยที่สุดโดยไม่ให้สูญหาย หรือ รั่วไหล ไปถึงบุคคลที่สามผู้ไม่ได้รับอนุญาต TH.Job-Central.com จะเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ส่วนตัวนี้ไว้อย่างปลอดภัย หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายข้อมูลความเป็นส่วนตัวใดๆนั้น เราจะลงประกาศไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรา
ปิด นโยบายความเป็นส่วนตัว

สร้าง CV ที่มีความน่าเชื่อถือ

สิ่งแรกที่คุณกำลังหางานใหม่คือ สร้าง CV กับ TH.Jobs-Central.com ซึ่งก็เหมือนกับเว็บไซต์การหางานอื่น ที่คุณสามารถให้ข้อมูลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งเราได้มีตัวอย่างไว้ให้คุณทำตาม ยังไงก็ตามคุณควรจะทำการตัวอย่างข้อมูลการทำงานไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลต่างๆสำหรับโปรไฟล์การทำงานของคุณ ซึ่งบางทีเมื่อคุณได้รับการรับเชิญจากบริษัทเพื่อให้ทำการใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อต้องสามารถติดต่อได้เพื่อผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อคุณได้โดยตรง แนะนำให้คุณใช้ชื่อ Account ที่น่าเชื่อถือ ไม่ตั้งชื่อที่ดู ไม่น่าเชื่อถือหรือตลก

ร่วมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จ
ใน CV คุณควรจะใส่ สิ่งที่คุณเคยทำ และประสบการณ์ที่คุณเคยเจอ ยกตัวอย่างเช่น สิ่งที่เคยประสบความสำเร็จในทางการงาน หรือ เหตุการณ์พิเศษที่คุณได้ทำเกี่ยวกับการทำงาน ไม่ใส่สิ่งที่ไม่น่าสนใจ

ไม่ใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็น
ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ยกเว้นว่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับมัน รวมไปถึงใบประกาศต่างๆที่ได้รับในตอนนั้น ซึ่งถ้าผู้ว่าจ้างสนใจ ทางผู้ว่าจ้างอาจจะขอดูในภายหลัง

CV ดูสะอาดตา
ต้องแน่ใจว่า CV ของคุณดูสะอาดตา และน่าสนใจ เพราะมันคือสิ่งแรกที่จะโชว์ถึงความเป็นตัวคุณ ซึ่งผู้ว่าจ้าง คงไม่อยากเห็นการสะกดคำที่ผิดพลาด หรือสิ่งที่ไร้ความจำเป็น บนหน้า CV ของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น ตอนนี้มีผู้สมัครเป็นจำนวนมากที่เข้ามาเป็นคู่แข่งของคุณ

การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์
ทำ CV ของคุณให้ดูดี ทั้งตัวอักษร และการออกแบบ ที่ดูสะอาดตาเป็นเอกลักษณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ใน CV ของคุณ ทั้งนี้ ต้องมีเหตุและผล เพราะ ต้องอ่านง่าย เข้าใจง่าย และตรงประเด็น และต้องเชื่อมโยงกับงานที่คุณสมัคร ตัวอย่างถ้าคุณสมัครงานเกี่ยวกับกราฟฟิกดีไซเนอร์ คุณต้องออกแบบให้มันมีความหลากหลาย ความเป็นอิสระ บ่งบอกถึงตัวของคุณ ไม่ทำให้ชีวิตของคุณน่าเบื่อหรือซ้ำกับของคนอื่น
ปิด

การต่อรองเกี่ยวกับเงินเดือน

รับข้อเสนอเกี่ยวกับงานที่ตรงกับความต้องการ และ แรงบันดาลใจของคุณ เพราะ จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเริ่มชีวิต ยังไงก็ตามคุณก็ยังคงต้องรู้จักการต่อรองเกี่ยวกับเงินเดือนขอบคุณ เพราะมันจะเป็นรากฐานในอนาคตที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งผลของการทำแบบสอบถามนั้น มีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ของลูกจ้างที่รู้สึกว่ามีความพอใจสำหรับค่าจ้างที่ได้รับ และที่เหลือยังไม่พอใจสำหรับเงินค่าจ้างที่ได้รับ ทั้งนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณจะอยู่ใน 5 เปอร์เซ็นต์ หรือใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพราะเงินเดือนไม่ใช่แค่เงินที่จะใช้จ่ายใน ประจำวัน หรือสิ่งที่จะเอาไปลงทุนในอนาคต แต่มันคือ การแสดงออกถึงประสิทธิภาพของงานค่าตอบแทนที่คุณได้รับสำหรับสิ่งที่คุณทำ ซึ่งคุณต้องทำให้สิ่งที่คุณทำมีคุณค่าและเหมาะสมกับสิ่งที่คุณได้รับ

มีหลายสิ่งที่ควรจะนำมาประกอบสำหรับการต่อรองสำหรับการขอรับเงินเดือน ซึ่งตอนนี้เราขอให้ความสนใจสำหรับสิ่งหลักๆดังต่อไปนี้
มีความมั่นใจและรู้คุณค่าในตัวคุณ
ถ้าคุณมีความแน่ใจว่าคุณเหมาะและควรจะได้รับสำหรับสิ่งนั้นแล้ว คุณสามารถโชว์มันออกไปในขณะที่คุณกำลังต่อรองด้วยท่าทางและกริยาที่แน่วแน่ อธิบายว่าทำไมคุณถึงเรียกเงินเดือนเท่านี้โดยใช้หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของคุณที่ผ่านมาว่าเหมาะกับงานใหม่ยังไง โดยให้คุณมุ่งโฟกัสไปในผลของทางบวกกับงานใหม่และอธิบายให้เห็นภาพ

ต้องระวังเกี่ยวกับจุดที่เราจ้องจะโจมตี
เมื่อขณะที่คุณกำลังต่อรองการรับเงินเดือนคุณควรต้องระวังเกี่ยวกับจุดด้อยของคุณเพราะทางผู้สัมภาษณ์อาจจะพยายามหาเพื่อมาต่อรองกับคุณเช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ไม่สมควรพี่จะพูดให้ทุกอย่างดูเกินจริง และไม่สมควรพูดในสิ่งที่ทำไม่ได้

โอกาสต้องเหมาะ ต้องคุยเกี่ยวกับฐานเงินเดือนเมื่อคุณได้รับข้อเสนองานนั้นแล้วหรือใกล้ที่จะได้รับข้อเสนองานนั้น เพราะคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะแก่การต่อรอง เพราะผู้ว่าจ้างได้ทำการตัดสินใจที่จะจ้างคุณ หรือคุณอยู่ในผู้สมัครลำดับต้นๆแล้ว และถ้าคุณได้พูดคุยกับผู้สัมภาษณ์ เราแนะนำให้คุณพยายามหาผู้ที่ดูแลโดยตรงสำหรับระบบการจ่ายเงินเดือนซึ่งคุณสามารถต่อรองได้โดยตรงแล้วถูกต้อง

ระวังการขู่เข็ญ อย่าไปไกลเกินความเป็นจริงและอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่ เพราะถ้าผู้ว่าจ้างไม่ยอมรับเกี่ยวกับข้อเสนอเกี่ยวกับเงินเดือน คุณก็ต้องกลับมายอมรับในสิ่งที่ผู้ว่าจ้างเสนอโดยที่ต้องไม่รู้สึกเสียหน้าที่ยอมมารับในสิ่งที่ผู้ว่าจ้างเสนอ ซึ่งคุณต้องตระหนักถึงสิ่งนี้เช่นกัน คุณต้องการงานนี้ด่วนแค่ไหน งานนี้สำคัญกับหน้าที่การงานในอนาคตของคุณมากแค่ไหน และแต่ก็ต้องไม่เสียไปซึ่งหลักพื้นฐานของตัวคุณเองที่คุณได้ตั้งไว้สำหรับการยอมรับสิ่งที่คุณได้รับการเสนอ
ปิด

ระวังเกี่ยวกับงานที่อาจจะโดนหลอก

หลายคนก็กลัวสำหรับงานออนไลน์ว่าจะเป็นงานจริงหรือไม่ อาจจะจ่ายจริงหรือจ่ายไม่จริง ซึ่ง เมื่อดูจบหลักความเป็นจริงแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ และเกิดเหตุการณ์บ่อยครั้งที่คุณต้องระวังตัวแล้วตัวคุณเอง ยังไงก็ตาม สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนัก แต่ก็หาได้ในยุคปัจจุบัน แต่ก็ยากจะรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน กับใคร งานที่ว่าอาจจะเป็นงานที่ให้คุณลงทุนในบางสิ่ง บางอย่าง ที่ไม่มีคุณค่า และบางครั้ง อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
คุณจะสังเกตเล่ย์อุบาย ได้ยังไง?
คำตอบง่ายๆเลยสำหรับคำถามนี้ก็คือความรู้สึกจากตัวของคุณเอง สิ่งแรกเลยคุณต้องทำการสืบค้นเกี่ยวกับประวัติของบริษัท เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับลูกจ้างในบริษัท ว่ามีจริงหรือมีการจดทะเบียนหรือไม่
 • ถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท ว่ามีจริงหรือดูแปลกไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่ ต้องระวังให้ดีและมีความรอบคอบ ตรวจสอบถึงหน้าเว็บไซต์และดูผู้ติดตามของเว็บไซต์บริษัทว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และคุณสามารถตรวจสอบได้ว่า เว็บไซต์หลักของบริษัทนั้นมีการสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ปีอะไร มีการอัพเดทล่าสุดเมื่อไหร่ ผู้ที่ทำการดูแลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และไปตรวจสอบในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเอง อุปกรณ์และเครื่องมือการตรวจสอบอายุของเว็บไซต์ เพื่อที่จะหาอายุของเว็บไซต์หลักของบริษัทนั้น ได้สร้างขึ้นเมื่อไหร่
 • เพื่อตรวจสอบพบผู้ว่าจ้างรายนั้นได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมายังไง ใช้อีเมลอะไรในการติดต่อ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าใช้ hotmail, Yahoo, หรือ Gmail เราก็ควรที่จะต้องถามบริษัทว่ามีอีเมลของบริษัทหรือไม่เพราะยังไงก็ตามบริษัทก็ต้องมีอีเมลของบริษัทเป็นของตัวเองเพื่อที่จะใช้ในการติดต่อกับฐานลูกค้าและเพื่อความน่าเชื่อถือในบริษัทนั้นๆ
 • ถ้าคุณได้รับการติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่นการได้รับการติดต่อผ่านทางหน้า Facebook Job และนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณแรกๆที่เราต้องระวังว่ามีบางอย่างไม่น่าไว้วางใจ หรืออาจจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศษ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกงานที่มาผ่านทาง Social Media เป็นงานที่ไม่น่าไว้ใจแค่ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง โดยแค่ถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้น รวมไปถึงการติดต่อ
 • ถ้าคุณได้รับข้อเสนอที่มันดีเกินไปสำหรับที่ที่มันควรจะเป็น คุณก็อาจจะต้องปกป้องตัวเอง และไม่หลอกตัวเอง โดยถามตัวเองว่าเป็นไปได้หรือไม่ ตอนนี้อยากจะเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพ และถ้าคุณได้งานเร็วเกินไปโดยปราศจากการสัมภาษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพคุณก็ต้องตระหนักถึงจุดนี้ และยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณได้รับข้อเสนอที่มีค่าตอบแทนสูงจนเป็นที่น่าสงสัย คุณก็ต้องทำการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้น เพราะมิจฉาชีพจะใช้จุดนี้ในการทำให้คุณหลงกล ยังไงก็ตามคุณต้องทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ติดต่อคุณเข้ามา เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้น และเพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของผู้ว่าจ้าง
 • ข้อมูลการติดต่อของคุณที่มีอยู่ เพราะคุณต้องสามารถหาคนที่ทำงานสำหรับบริษัทนั้น หรือสำหรับผู้ว่าจ้างนั้น เพราะบริษัทใหญ่โดยปกติแล้วต้องมีพนักงานผู้ซึ่งทำงานสำหรับบริษัทนั้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณอาจจะทำการค้นหาข้อมูลต่างๆได้โดยผ่านทาง LinkedIn. ค้นหาได้โดยผ่านทาง Network ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เพราะคุณจะได้เห็นถึงการแชร์ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทนั้น
 • ถ้าบริษัทนั้นต้องการให้คุณทำการใช้จ่ายสำหรับการทำการสมัคร ซึ่ง สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นสำหรับการสมัครงาน และเป็นเหตุผลที่ควรจะทำให้คุณยกเลิกการสมัครงานกับบริษัทนั้น เพราะถ้าการสมัครงานเริ่มต้นด้วยการจ่ายค่าสมัครแล้ว ในอนาคตคุณอาจจะต้องจ่ายในส่วนอื่นเพิ่มเติม ซึ่งดูไม่มีความเป็นเหตุเป็นผลสำหรับการทำงานเพื่อตอบแทนการทำงานที่คุณควรจะได้รับ และถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้อยู่คุณควรจะถามตัวคุณเองว่า มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่สำหรับสิ่งที่กำลังทำอยู่ งานนี้ใช่สำหรับสิ่งที่คุณค้นหาหรือไม่ ยังไม่สายสำหรับการ งานใหม่และใช่สำหรับอนาคต
การตรวจสอบพื้นฐานเบื้องต้นเหล่านี้ คุณจะได้ไม่หลงกลพวกมิจฉาชีพที่คอยแสวงหาผลกำไรภายใต้ความลำบากของผู้อื่น คุณสามารถปกป้องตัวเองได้แต่ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลมากนัก
ปิด

ค้นหางานที่เหมาะกับคุณ

การค้นหางานที่เหมาะกับตัวคุณนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องทำ เพราะงานไม่ใช่แค่งานแต่มันคืออนาคตที่ตอบสนองความต้องการของคุณ และจะอยู่กับคุณไปตลอด คำถามง่ายๆก็คือ คุณจะมีความสุขไปกับงานที่คุณจะทำไปตลอดชีวิตนั้นหรือไม่ ถ้าใช่ก็จงทำต่อไป แต่ถ้าไม่ใช่ คุณควรจะหาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวคุณเอง สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความสุข และสิ่งที่คุณควรจะได้รับสำหรับการตอบแทนในสิ่งที่คุณได้ลงมือทำ และถึงแม้ว่างานนั้นจะใช่สำหรับคุณ แต่คุณก็สามารถหางานที่ดีกว่าและใช่กว่าสำหรับคุณได้เช่นกัน

รู้ในวัตถุประสงค์ของคุณ
สิ่งแรกที่คุณควรจะทำเลยคือหาสิ่งที่ใช่ งานที่ใช่ งานที่ชอบ แล้วเขียนมันลงไปว่าคุณต้องการอะไร สิ่งไหนที่ได้รับความสนใจจากคุณ และสิ่งไหนที่คุณอยากทำให้ประสบความสำเร็จ คุณควรจะให้ความสนใจกับการงานและการตอบแทนสิ่งที่คุณได้ทำ. รวมไปถึงตระหนักถึงจุดเด่นและจุดด้อย เพราะถ้าคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการทำงานของคุณได้แล้วนั้น แรงบันดาลใจของคุณเองก็อาจจะหมดลงและสิ่งนี้ยากที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่หรืออาจต้องใช้เวลานานในการเริ่มสร้างฐานเงินเดือนสำหรับสิ่งที่คุณไม่มีประสบการณ์ งานที่คุณทำอยู่นี้เหมาะกับคุณหรือไม่ ใช่และตอบในสิ่งที่คุณเป็นหรือไม่

ตรวจสอบตลาด
เมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่คุณต้องการแล้ว คุณก็สามารถทำการเริ่มต้นกับการสร้างฐานข้อมูลและโปรไฟล์ของคุณกับ TH.Jobs-Central.com และดูว่ารายชื่องานที่เราจะเตรียมมาให้คุณนั้นงานไหนเหมาะกับคุณที่สุด โดยให้ตรวจสอบผ่านทางออนไลน์ หรือตรวจสอบผ่านทางหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่คุณจะได้หางานที่ใช่สำหรับตัวคุณเอง และ ถ้าคุณได้ทำบ่อยๆคุณก็จะมีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจตัวคุณมากขึ้น เรียนรู้สำหรับงานใหม่ สิ่งใหม่ๆ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สิ่งนั้นเขาจะทำให้คุณเข้าใจตัวตนของคุณเองมากยิ่งขึ้น

ได้สมัครงานเพียงพอหรือไม่
เมื่อคุณหาสิ่งที่คุณต้องการเจอแล้วคุณควรจะทำการสมัครงานทันที อย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายของการสมัคร ยังไงก็ตาม จำไว้เลยว่า คุณอาจจะไม่ใช่ผู้ถูกเลือกสำหรับสิ่งที่คุณสมัคร เพราะคุณต้องผ่านกระบวนการการตรวจสอบโดยฝ่ายบุคคล การสัมภาษณ์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเหมาะสมกับหน้าที่การงานที่คุณกำลังจะทำ และถ้าหากว่าโอกาสนี้ไม่ใช่สำหรับคุณ คุณอาจจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเพื่อการปรับปรุงให้ CV ของคุณดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นในการปรับปรุงการตอบคำถาม และบุคลิกภาพของคุณ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์จากงานที่คุณฝัน คุณก็อย่าเพิ่งถอดใจและหมดหวัง เพราะถึงแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ใช่โอกาสของคุณ แต่โอกาสของคุณอาจจะมาถึงในอีกไม่ช้า หรือถ้าคุณยังไม่เจองานที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ คุณอาจจะใช้โอกาสนั้นในการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวคุณ
ปิด

การหางานผ่านทาง Social Media

การหางาน ผ่านทาง Social Media เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายสำหรับโลกปัจจุบัน เพราะเข้าถึงง่ายและทั่วโลกให้การยอมรับ ยังไงก็ตาม เพราะ ทางผู้ว่าจ้างสามารถลงประกาศได้โดยตรงและรวดเร็ว รวมไปถึง ผู้ที่กำลังหางานสามารถตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้เสมอ แต่ยังไงก็ตามหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการหางาน ผ่านทาง Social Media

โซเชียลมีเดียสามารถให้งานคุณได้
หากพูดถึงการหางานผ่านทาง Social Media ส่วนตัวแล้ว คุณก็ต้องระวังไปถึงการได้รับข้อเสนอต่างๆด้วย โดยการหาข้อมูลต่างๆและการสอบถามจากบุคคลใกล้ชิดถึงความน่าจะเป็นไปได้ และคุณยังสามารถใช้ Social Media ในการบอกข้อมูลต่างๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไปสู่เพื่อนและบุคคลใกล้ชิด เพื่อส่งมอบโอกาสทางการงาน ที่คุณคิดว่ามีความก้าวหน้าและเหมาะสำหรับบุคคลที่คุณคิดว่าคู่ควรกับงานที่จะได้รับ
สิ่งสำคัญสำหรับการหางานของคุณนั้นผ่านทาง Social Media ซึ่งปัจจุบันได้มีหลายช่องทางที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยเว็บไซต์ที่ได้รับการยอมรับจากทุกแขนงก็คือ LinkedIn ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการหางานโดยเฉพาะ โดยผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ทำได้โดยตรง และผู้ว่าจ้างหรือบริษัท สามารถใส่ข้อมูลในสิ่งที่บริษัทค้นหาและต้องการ คุณควรจะสร้าง LinkedIn ของคุณให้เป็นสาธารณะ เพื่อที่ทุกคนหรือทุกบริษัทสามารถตรวจสอบได้ทันที โดยปกติแล้วหัวหน้า HR จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานอ่านการค้นหา เพื่อคัดสรรผู้ที่เหมาะกับหน้าที่การงานของทางบริษัท ที่สำคัญคุณควรจะทำการ Update ข้อมูลส่วนตัวและประสบการณ์อยู่บ่อยๆ เพื่อความน่าเชื่อถือของตัวคุณเอง และคุณควรจะหาคนรู้จักเพื่อทำการขยายฐานข้อมูลการติดต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำเพราะจะทำให้โปรไฟล์ของคุณดูน่าเชื่อถือ

Social Media ของคุณอาจจะไม่ทำให้คุณได้งาน
สำหรับการทำการตรวจสอบของ HR โชว์ถึงมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้คัดเลือกผู้มาทำงาน จะทำการตรวจสอบโซเชียลมีเดียของบุคคลผู้นั้นก่อนที่จะจ้างเข้ามาทำงานในบริษัท ในบางบริษัทที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน หรือ การโฆษณา โชว์มากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของการตรวจสอบโดย HR Social Media ที่ได้รับการตรวจสอบโดยฝ่าย HR บ่อยที่สุด ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Instagram, และ Twitter ซึ่ง 3 ตัวนี้จะมีอำนาจมากสำหรับการตัดสินใจโดย HR เพราะ เมื่อคุณทำการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆบนหน้าช่องทางที่กล่าวมานั้น ทุกข้อมูลการแสดงความคิดเห็นจะโชว์ออกไปสู่สาธารณชน ซึ่งการแสดงออกทางความคิดเห็นเหล่านั้น จะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากสำหรับการตัดสินใจที่จะรับบุคลากรเข้ามาทำงานกับบริษัท โปรดจำไว้ขึ้นใจเสมอว่าการแสดงออกทางสาธารณะและ Social Media นั้นมีผลเป็นอย่างมากสำหรับการตัดสินใจรับบุคลากรจากฝ่าย HR ซึ่งทางเราอยากขอแนะนำว่า คุณมีสิทธิที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็น แต่การแสดงออกนั้นคุณต้องระวังถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นกลับหน้าที่การงานของคุณด้วย LIKE สำหรับการแสดงออกถามความคิดเห็นด้านลบ อย่าทำการแสดงออกหรือทำการเขียนลงหน้า Social Media ที่จะทำให้คุณรู้สึกผิด และเสียใจในสิ่งที่คุณได้ทำ หรือ เขียนลงไป
ปิด

กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected]

ปิด
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนดนตรี Yamaha นครพิงค์ เชียงใหม่
2024-04-14
13001 - 15000 per month
โรงเรียนดนตรี Yamaha นครพิงค์ เชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 0813622139 ไม่ระบุ [email protected] นาย ทัตพงศ์ สัจจะวาที ผู้จัดการทั่วไป 100 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000, เชียงใหม่ ข้อมูลอื่นๆ ...
ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี
นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง
2024-04-14
รับสมัครพนักงานขาย (PC True -Dtac) ประจำร้านมือถือชั้นนำของประเทศ หลายสาขา หลายจังหวัด ประมาณรายได้ 13,000.- บาท ขึ้นไป (outsource) วุฒิ ม.6 ขึ้นไป **สังกัดบริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จํากัด** -ประจำสาขา เชียร์ขาย Sim & Promotion ของ Tr...
จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ฮิโนกิ เชียงใหม่ จำกัด
2024-04-14
10001 - 13000 per month
บริษัท ฮิโนกิ เชียงใหม่ จำกัด ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 053-010-564, 081-6038889 @869whvpr [email protected] คุณดีมานด์ ฝ่ายบุคคล 308 หมู่1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ซอยหลังร้านอาหารภูเก็ตซีฟู้ด), เชียงใหม่ ข้อมูลอื่นๆ ...
ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี
นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง
2024-04-14
รับสมัครพนักงานขาย (PC True -Dtac) ประจำร้านมือถือชั้นนำของประเทศ หลายสาขา หลายจังหวัด ประมาณรายได้ 13,000.- บาท ขึ้นไป (outsource) วุฒิ ม.6 ขึ้นไป **สังกัดบริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จํากัด** -ประจำสาขา เชียร์ขาย Sim & Promotion ของ Tr...
วังทองหลาง, กรุงเทพฯ
บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2024-04-14
บริษัท กลุ่มมิราม่า (Miramar Group.,Thailand) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว สายการบิน เครื่องสำอางค์ และปิโตรเลี่ยม บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2545 และได้จัดผังการบริหารองค์กรใหม่ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหา...
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ
Fashion Kingdom Co. Ltd.
2024-04-14
11000 - 16000 per month
Fashion Kingdom Co. Ltd. is a part of Valiram Group. Valiram the history of retail is written today! The Valiram Group, Asia's leading luxury goods retailer continues to expand its presence throughout new markets across the world. Currently...
TH.Job-Central.com
TH.Job-Central.com. ทำงานร่วมกับบริษัทจัดหางานที่จะช่วยคุณตามหาตำแหน่งงานที่คุณต้องการในประเทศไทยและต่างประเทศ